Kerámia - Porcelán

Érint/és törés/vonal - Antal Balázs tárgytervező keramikus művész kiállítása

Megnyitó 2023. május 31-én szerda 18 órakor.
Megnyitja: Szabó Eszter, a Lakáskultúra magazin főszerkesztője.
A kiállítás megtekinthető: június 16-ig, 13-18 óra között.

Érint/és törés/vonal
"Antal Balázs tárgytervező keramikus művész az anyag érintését, a tudatos alkotói döntéseket és az alkotás során keletkezett véletleneket párosítja, illeszti, rendezi mini installációkba. Vizsgálja a direkt és indirekt módon érintéssel torzított tárgyakat melyeket itt-ott egzakt formákkal párosít. A művész kompozíciókat, egyúttal impressziókat tár a néző elé és kapcsolódik hozzá.
Anyag és gondolat kísérletek a használhatatlan használhatóságára, a kifejezésmód keresésére. Törekvés az érintés, mint gesztus és a törés, mint visszafordíthatatlan változtatás újraalkotására."

systemERR-OR? Antal Kitti és Hári István keramikusművészek kiállítása

Megnyitó: 2022. április 5. kedd 18 óra.
A kiállítást megnyitja: Szalai Zsófia kerámiatervező művész
Megtekinthető 2022. április 22-ig, hétfőtől-péntekig 13-18 óra között.

rendszERR-OR?
Kiállítás témája a rendszerek megfigyelése. Mindkét alkotó hasonló anyagokat használ fel, de más nézőpontból közelítik meg, ami különböző formavilágot eredményez. A rendszerek kötődéseinek és bomlásainak viszonyával játszva alakítják tárgyaik kompozícióját. Így kiszakadnak a valóságból és absztrakt alkotásokként értelmezik tovább az épített konstrukciókat.

UP /// Grünfelder Judit, üvegtervező művész és Lublóy Zoltán, porcelántervező művész közös kiállítása.

Megnyitó 2021. december 14. kedd 18 óra.
A kiállítást megnyitja: Fazekas Ildikó design- és művészetmenedzser.
Megtekinthető 2021. december 23-ig, hétfőtől-péntekig 13-18 óra között.

UP
Elrugaszkodni a Földtől. Törekedni a magasba. És ott mi van? Nem tudom, de feltehetően más, mint lent. Cél volt új irányokat, új utakat keresni és találni a felfedezés örömével; elszakadni a valóságtól, szabadon alkotni. Két törékeny anyag játéka a gravitációval, az idővel, a térrel, a dimenziókkal, a színekkel, a fénnyel. Konvenciók nélkül elszakadni a jelentől, a megszokottól, a Földtől. Szárnyalni csak könnyen és lazán.

MAMO/2021 - Monori Anita és Strohner Márton közös kiállítása

A kiállítást megnyitja: Lublóy Zoltán – keramikusművész
A kiállítás megtekinthető: 2021. október. 26.− nov. 12.

Válogatás Monori Anita keramikusművész MMA ösztöndíjának első és másodéves munkáiból és Strohner Márton keramikusművész/designer A-LAMP és BASIC Vase 2021 című sorozataiból. A két művész barátsága több mint 15 éves múltra tekint vissza, ezalatt többször párhuzamosan alakult szakmai útjuk, mindketten létrehozták saját márkájukat és most úgy döntöttek, hogy egy közös kiállításon mutatják be legfrissebb alkotásaikat.

-
Monori Anita az MMA művészeti ösztöndíjának első két évében létrehozott alkotásaiból mutat be néhány munkát, amelyek a digitális technológiákkal folytatott kísérletezéseinek eredményei.
Anita számára nem idegen terület a modern technológia ötvözése a tradicionális módszerekkel, azonban eddig ezeket csak mint eszközöket alkalmazta.
Az MMA ösztöndíj alatt létrehozott munkáinak lényege, hogy a digitális technológia ne csak létrehozza, hanem befolyásolja is a tárgyakat. Ezen gondolatmenet mentén haladva a tárgyak felületének díszítéseként a kivitelezéshez használt eszköz "nyomait" alkalmazza.
A felhasznált technológia az első évben a CNC marás volt, így ennek nagyoló lépései teszik még izgalmasabbá az egyébként is érdekes formavilágot. A második év alatt a 3d nyomtatás volt a választott technológia amelynek kitöltő szerkezetei adják a tárgycsoport mintázatát.
-
Strohner Márton alkotói munkásságának fókuszában az elmúlt években a lámpa/fény-objekt tematika állt. A lámpa/fény-objekt, mint Home Decor kategória mára a kortárs design, s ezen belül a porcelán design igen hangsúlyos és meghatározó elemévé nőtte ki magát. Ezek szerepe reprezentációs szempontból nézve is igen jelentős. A mood lamp esetében nem a 100%-os funkcionalitás áll a középpontban (nem elsősorban fényforrás) hanem inkább a hangulatkeltés. Modern-minimalista tárgyai elkészítéséhez klasszikus európai porcelángyártási hagyományokon alapuló technikákat használ fel, s ezeket kívánja megfeleltetni korunk igény és minőség elvárás-rendszerének. Ezáltal kíván kapcsolatot teremteni tradicionális és modern között, ez a logikai rendszer a klasszikus kézműves tradíció tiszteletén alapszik, újra értelmezi azt, s ily módon biztosítja a hagyomány továbbélését a jelenben és a jövőben.

Megnyitó: 2021. augusztus 24-én kedden 18 órakor.

A kiállítást megnyitja: Borka Réka író, költő.
Design- és művészetteoretikus, a MOME doktorandája.

Megtekinthető 2021. szeptember 3-ig, hétfőtől-péntekig 13-18 óra között.

Máté a kerámia-szakmában eltöltött 14 évvel a háta mögött, ennek a széles spektrumú mesterségnek minden technológiáját elsajátította. A sok-sok tapasztalat felhalmozásának azonban nem az lett a következménye, hogy letette a voksát egy adott irányzat mellett. Megtalálja az átfedéseket a technológiák között, egy gipszből faragott porcelán-öntőforma és a durva samottos agyag egymásra hatása ő rá is visszahat, és széles körű tudásának köszönhetően bátran feszegeti ezeket a határokat és nyúl hozzá a különböző anyagokhoz. Mátét a technológia mellett egyaránt inspirálják emberek, tárgyak és az őt érő benyomások, ezt pedig be is tudja építeni a kapott feladatokba is, mint pl. a vakoknak tervezett rehabilitációs készlet esetében. Ráadásul a különböző folyamatok térben és időben jól megférnek egymással.

Önálló művészi tevékenysége mellett fontosnak tartja a közösségben létezést, a CriminalCraft alkotócsoport alapító tagja. A csoport révén került közelebb a magas hőfokú fatüzelésű égetési eljáráshoz. Második önálló kiállításán az elmúlt év ezen technikával készült tárgyaiból összeállított válogatás látható, a Zebegényben épített, Kádasi Éva által tervezett kemencéjükben égetve. A szakmában megszokottá vált tárgytípusok mellett megjelennek már-már funkcionalitásukat vesztett műtárgyak, ezzel újabb határterületet megnyitva a képzőművészet felé. A természetközeliség a technika sajátossága és ez az itt kiállított tárgyakon is tetten érhető. Az alkotó célja irányítani a láng által formált felületeket és nem bebújni a "véletlen" esztétikuma mögé. Az így létrejött tárgyak nem beolvadnak a környezetükbe, hanem teret követelnek maguknak.

A kiállítást megnyitja: Kemény Péter keramikus művész, egyetemi adjunktus.
Megtekinthető 2021. augusztus 6-ig, hétfőtől-péntekig 13-18 óra között, bejelentkezéssel,
pontos időpont megjelöléssel, legkésőbb a tervezett látogatást megelőző napon: iroda@fise.hu címen

"Útközben egy fagyi?"
Knetik Dóra kerámia- és porcelán tervezőként diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen 2013-ban. Diplomamunkája a „Fagyi az űrben” című porcelán fagyikehely készlet, mely számos csoportos kiállításon szerepelt már, mint például az Iparművészeti Múzeum, Műcsarnok, Milánói Design-hét. Most a Fiatal Iparművészek Stúdiója jóvoltából először mutatkozik be egy önálló kiállítás keretein belül, kicsit másként, mint eddig. A Fagyi az űrben készletet matricával dekorálta, ezzel egy új megjelenéssel ruházta fel, ami kezdete egy következő korszaknak. A porcelán dekorálásra sokféle technika létezik, Dóra számára ez még csak az első lépés, melyet a jövőben szeretne kibontakoztatni más formákon is.
A most látható kiállításon bemutatja a Kozma Lajos Kézműves és Iparművész Ösztöndíjas-munkáit, melyet szintén a fagyi téma inspirált, pontosan az ostyatölcsérek. A 3D-nyomtatást felhasználva hozta létre magformáit és azokat transzformálta át porcelánná. A 3D-tervezés egy ismeretlen terület volt számára, de a legjobb tudása szerint teljesítette a kihívást. A színes fagyi gombócok hatása, tükröződik abban, hogy előszeretettel színezi a porcelán masszát. Szereti látni, hogyan változik a forma karaktere, hangulata, ha változik a színe.
Jelenleg egy új úton, egy új projekten, dolgozik ösztöndíjasként, ahol szakmai és személyes határait tágítja.

Kiállítást megnyitja: Novák Piroska design-és művészet teoretikus
Megnyitó: 2021. június 30-án szerda, 18 órakor.

Megtekinthető 2021. július 9-ig, hétfőtől-péntekig 13-18 óra között. A még fennálló járványhelyzethez igazodva előzetes értesítés alapján várjuk az érdeklődőket. Bejelentkezés, pontos időpont megjelöléssel, legkésőbb a tervezett látogatást megelőző napon: iroda@fise.hu címen.

A kiállítás látogatásakor maszk viselése kötelező!

Botos Balázs Budapesten él és dolgozik. A Nyugat Magyarországi Egyetemen végezte tanulmányait, itt szeretett bele a kerámiába. Olyan tárgyakat tervez és készít főleg porcelánból, amik megmelengetik az emberek szívét. A használhatóság nagyon fontos a tervezési folyamatban, az „egy kis plusz” mellett, amit mindig belerak tárgyaiba. Az „otthonos érzés” és felfedezés izgalma, egyszerre van jelen a munkáiban. Ezt a világot mutatja be Balázs Porceland című kiállítása.

MEGNYITÓ
(Elhangzott a kiállítás megnyitóján, 2021. június 30-án)

A keményporcelán európai feltalálását (1708) megelőzően sokan úgy tartották az öreg kontinensen, hogy Kínában, a porcelán hazájában, minden e titokzatos és gyönyörű matériából, „fehér aranyból” van. Csodálatos, egzotikus, gazdag és törékeny távoli-keleti világról ábrándoztak eleink. Talán e ma már naiv és túlzó fantázia felől is értelmezhetjük a 16. és a 18. század között népszerű arisztokratikus műfajt, a porcelánkabinetek jelenségét. A porcelánkabinetek nem csupán a fejedelmi és arisztokrata porcelángyűjteményeknek helyet adó, azt őrző és bemutató kincseskamrák voltak, hanem olyan díszes terek, ahol gyakran a falakat, a tartókonzolokat, a kandallókat és a bútorokat is vékony porcelánlapokkal burkolták be. A luxusnak és státusszimbólumnak számító anyaghasználattal egyrészt a megrendelő társadalmi státuszát és vagyonát, másrészt a készítő, a kivitelező mesterségbeli virtuozitását reprezentálták. Így vált a képzelet valósággá. Botos Balázs kiállításán egy 21. századi porcelánkabinetbe tekinthetünk be, a tervező és alkotó letisztult, egyben sokszínű porcelánvilágába, egyedi mikrokozmoszába, ahol a legkülönfélébb műfajú és funkciójú tárgyak készülnek a legnemesebb szilikát anyagból.
E betekintés – a COVID-19 vírus okozta világjárvány következtében – hasonlóan exkluzív, mint a barokk-rokokó porcelánkabinetek esetében, ahová csupán a meghívott kiváltságosok léphettek be. Mi pedig előzetesen regisztrálunk, maszkot viselünk, és távolságot tartunk egymástól.
A pandémia időszakát Botos Balázs – a veszélyhelyzet és a korlátozások ellenére – hasznosan és tevékenyen töltötte: elővette, újragondolta és megvalósította fiókban lappangó terveit, webshop-ot indított, terméket fejlesztett, egyedi megrendeléseket teljesített, kiállításokon szerepelt, pályázott. A FISE Galériában, két éve megrendezett, 2019-es egyéni kiállítása óta számos új tárgyat alkotott, tudatosan építve, képviselve, menedzselve márkáját. Kevés hozzá hasonló tervezőt ismerek, aki egy személyben és ennyire jól végzi az előbb felsorolt feladatokat, önálló munkaköröket. Minderre, úgy vélem, azért képes, mert megfontolt, hiteles tervező, aki alázatos az adott feladattal és annak megrendelőjével, legyen az egy doktori kutatás poszterének grafikai megtervezése vagy egy hungarikum gyomorerősítő likőr díszcsomagolásának elkészítése. Azután itt az anyagok teljes körű ismerete és tisztelete, valamint az alkalmazott technikák körültekintő megválasztása, nem az öncélú dekorálás, hanem az adott célnak megfelelő, a legmegfelelőbb eszköz használatának jegyében. Az általános, univerzális designer gondolkodás és tervezői elvek mellett, a specializáció még a siker kulcsa, ami a minőségi gyakorlati megvalósítás, az önálló és precíz kivitelezés alapfeltétele. És az a valami, a plusz többlet, a blikkfang, ami karakteressé és felismerhetővé teszi Botos Balázs tárgyait.
Két évvel ezelőtt ezt a valamit a tárgyakba rejtett humorként határoztuk meg. A jelen tárlaton szereplő anyag esetében hangsúlyeltolódást figyelhetünk meg a konceptuális tárgyalkotás irányába. E megállapításomat két példával szeretném aláhúzni. Az első a Silhouette nevű új váza/vázák, amelynek/amelyeknek tervezésmetodikája is rendhagyó. Az év elején, egy álmos januári reggelen Balázs üzenete köszöntött a telefonom kijelzőjén. Ebben egy szokatlan kérést fogalmazott meg: rajzoljak egy vázát, olyat, ami először az eszembe jut erről a szóról. Hmm, kávé nélkül nem lesz egyszerű – ez volt az első gondolatom. Majd a második, hogy a váza szó egy muzeológus fejében foglalt fogalom, mert nem egy, hanem több száz váza formája ugrik be egyszerre, ha erre a tárgytípusra gondolok. Ezért nem is egyet rajzoltam. Végül egy klasszikus, csepp alakú formában egyeztünk ki a gyakorlatból kiesett, fásult, reszkető kis vázlataimból válogatva. A lényeget itt természetesen nem is a megszólított ismerősök sajtpapírokra firkantott váza-formái képezik, hanem a tervezői gondolat, ami a váza körvonalán túl, annak fogalmára, meghatározására kérdezett rá, és a váza „vázaságának” definícióját kutatta. Az eredmény egy váza-plasztika lett, ahol a gyakorlati-használati funkciót felülírja az alkotó intenciója és az autonóm szobrászi érték. A két darabból álló, mobil váza-felek egyik oldala durva, elnagyoltan kifaragott márvány-hatású, másik oldallapjuk simára csiszolt, finom felületű, biszkvit porcelán. Hogy a két felet/szeletet, miként helyezzük el, az ránk van bízva, összeillesztjük vagy szétválasztjuk, egymással szembe vagy háttal fordítjuk őket, teszünk-e beléjük virágot, vagy a formákat hagyjuk önmagukban érvényesülni – mind a mi döntésünk és választásunk. Ahogy a nézőpontunk is: honnan nézzük e tárgyakat, miként használjuk, minek tekintjük. Vázákat ábrázoló plasztikáknak, vázaként is használható plasztikáknak, díszvázáknak, amikbe vétek virágot tenni – a sor, az asszociáció, a játék még folytatható.
A másik példám a konceptuális irányra, Botos Balázs újabb ékszereinek köre, amelyekkel nem csupán a hazai, hanem a nemzetközi kortárs ékszertervezés területén is egyre eredményesebb. A 2020. évi Ékszerek Éjszakája Budapest 0- zero negative pályázati felhívására készült az Iceland széria, ami a környezetszennyezés és a globális felmelegedés ellen hirdetett zéró toleranciát. A hófehér jégsipkákat formázó bross és gyűrű a téma esztétizálásának módszerét használja, míg az anyagában feketére színezett verzióban, a szénbányák vagy az olajfoltokkal szennyezett természeti táj látványa drámai, drasztikus és elementáris hatású. A tervező tudatosan és érzékenyen használja az ékszer reprezentációs és kommunikációs funkcióját.
Ez az érzékenység, már-már szentimentalizmus jelenik meg most debütáló, A régi és a törött névre keresztelt bross-kollekciójában is. A gipszformák csiszolásához használt, pontosabban elhasznált kézi gyaluk fémreszelőit, hűséges munkaeszközeit mentette meg a kidobástól és használta fel újból. Megnemesítve, átlényegítve a rozsdás anyagokat, megalkotva ezzel a saját mesterségét hirdető, hordható cégéreit, céhjelvényeit. Egy valódi mesterember, aki saját maga önti formába ötleteit nem is tehet másként. Eszközei kincset érő ékszerek, melyek, ha ipari termékként végigszolgálták élettartamukat, annak végén elnyerik jutalmukat. A használati tárgyak életciklusa olyan narratíva, ami a kortárs művészeti ékszer szerteágazó, roppant szabadon kezelt területén is figyelemre méltó koncepció.
Botos Balázs tervezői és alkotói tevékenységéről, porcelánvilágának összetevőiről, jellemzőiről gondolkodva – különösen a Design Világnapja után – újra és újra a BurgHalle Művészeti és Design Egyetem¹ szilikát matériákra szakosodott terméktervező képzése jut az eszembe. A Halle-ban folyó oktatás világszerte ismert és elismert, számos professzor és hallgató körében vágyott és elérendő úticél. Ennek a képzésnek immár évtizedek óta egy rendkívül summás, szikár, igaz és mintaadó gondolat a mottója: „Working like a craftsman – thinking like a designer”.² Szabad magyar fordításban: Dolgozz úgy, mint egy kézműves mester, gondolkodj úgy, mint egy formatervező, designer. Vagyis, ahogy Balázs is teszi, kézművesként hiteles és biztos szakmai tudással, türelemmel és precizitással dolgozik, tervezőként letisztult, okos és érzékeny, karakteres, konstruktívan és játékosan újító. Ilyennek látom Botos Balázs, keramikus-designer, designer-keramikus világát, Porceland-et, azaz Porcelániát.

Novák Piroska
design- és művészet teoretikus

Jegyzetek
¹ Teljes, hivatalos nevén: Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle).
² A képzés mottójának forrása:
https://www.burg-halle.de/en/design/industrial-design-ma/product-design-...  Hozzáférés: 2021. június 30.

A Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium kerámia és üveg szakos hallgatóinak kiállítása

A járványhelyzethez igazodva a hagyományainktól eltérő módon, a megnyitóra előzetes bejelentkezés alapján várjuk az érdeklődőket április 13.-án 18 és 20 óra között.
A megnyitóbeszéd: 18 órakor hangzik el, majd ezt követően további 4 idősávban regisztrálva 7-7 fő tekintheti meg a kiállítást az alkotók tárlatvezetésével. Bejelentkezés a megnyitóra az alábbi linken: https://doodle.com/poll/dmeh5f7xqps546ed?utm_source=poll&utm_medium=link

A kiállítást megnyitja: Megnyitja: Pintérné Varga Zsuzsanna Intézményvezető
A kiállítás a továbbiakban április 23.-ig látogatható, hétfőtől-péntekig 13-18 óra között. Bejelentkezés a megnyitó után, pontos időpont megjelöléssel, legkésőbb a tervezett látogatást megelőző napon: iroda@fise.hu címen.
A kiállítás látogatásánál MASZK viselése KÖTELEZŐ.

A Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium kerámia és üvegműves szakmai képzései több évtizedes múltra tekintenek vissza. A korábbi szakmunkás képzés több mint egy évtizede művészeti oktatássá alakult át. Ezeknek a művészeti szakoknak mai munkájába ad bepillantást a kiállítás. Tiszteljük és folytatjuk a szakma hagyományait, de ezek oktatásán túlmenően tantárgyi képzéseink keretében igyekszünk betekintést nyújtani a hazai és külföldi kortárs irányzatokba, lehetőséget biztosítva diákjainknak, hogy kipróbálják a technikák minélszélesebb palettáját, saját hangjukat keresve a feladatok megoldásában és az alkotói folyamatokban, szaktanáraik támogatásával.
Jelenlegi és volt diákok munkái láthatók a kiállításon, továbbá a frissen indult első esti üvegművesképzésben résztvevő tanulók is bemutatkoznak.
Jelenlegi szaktanárok:
üveg: Mezősi Eszter, Szőke Barbara, Szilcz Marianna
kerámia: Máder Barnabás, Szalai Zsófia, Vágó Szilvia
A meghívón Hanyu Annamária, Kovács Máté és Viktor Kata munkái láthatók