Kerstin Abraham kieli képzőművész /Alap-Rajz/ című kiállítása

A kiállítást 2016. október 18-án kedden 18 órakor, prof. Nagy Márta keramikus, a PTE Művészeti Kar MAMI Kerámia Tanszékének vezetője nyitja meg.
Megtekinthető 2016. október 28-ig, hétfőtől-péntekig 13-18 óra között.

Kerstin Abraham: ALAP-RAJZ - 2016

Kerstin Abraham német képzőművész, Berlinben született. Szobrokra és rajzokra épülő installációkkal foglalkozik. Munkásságának egyik állandó eleme a kerámia, amelyet anyagként és médiumként is alkalmaz, a másik állandóan jelen lévő vizuális referencia a műveiben a szín. Az utóbbi néhány évben a poszt-indusztrializmussal kapcsolatos témákat vizsgálta és jelenítette meg a művészeti kutatásai során. Jól ismert, milyen mélyreható változásokat hozott a 19. század végétől induló korszak az életünkben, mit vesztettünk azáltal, hogy a rendkívülien megerősödő iparosodás minden kulturális értéket maga alá gyűrt és mélyrehatóan átalakított.

Kerstin Abraham rendkívül érzékenyen viszonyul az új poszt-indusztriális kultúra jeleihez, amely Európa millenniumának esztendeitől kezdve virradt ránk, és vált Európa fejlődésének erejévé. Újra azt éljük át, hogy a kulturális értékeink, amelyek egyszer már az iparosodás által megváltoznak, most újabb változáson mennek keresztül. A művészt a folyamat és az alkotás lehetőségei foglalkoztatják – mi hozható létre a technológiai lehetőségeknek a mostani gazdagságában, milyen nyomot hagyhat az emberi kéz ma a világban. Az újságok-papírok kora lassanként elenyészik. Tudjuk, nincs semmi elaggottabb, mint egy tegnapi újság.

A mi kultúránk az ipari technológiáknak a mindennapi életünkbe való beépülése következtében jött létre. Ez tehát egy kulturális keretben megvalósuló folyamat, illetve annak az anyagi manifesztációja, az anyag és a metafora viszonyának vizsgálata az anyag oldaláról. Kerstin Abraham tárgyai, az újságol és tányérok e viszony művészi manifesztumai, ezeket mutatja be a metaforikus installációkban, az ALAP-RAJZ című kiállításon. ( A kiállítás DRAWING ON GROUND / AUF UNTER GRUND ZEICHNEN címmel került be a nemzetközi művészeti sajtóba)
Természetesen mindnyájunk számára ismert az újságpapír sok-sok felhasználása, a csomagolástól kezdve oly sok minden, kitömhetünk valamit papírral, alátehetjük, hogy ne billegjen, szigetelhetünk vele és akár el is égethetjük. Kerstin Abraham számára ez a papír a lehető legalkalmasabb felület a rajzoláshoz. A tegnapira való írás és rajzolás (a megelőző nap által biztosított alap) a művész számára metafora.
A palimpszeszt az eredeti üzenet átírása, ami által valami új keletkezik. Az új beírások interakcióba lépnek az alapot adó szöveggel. Az egyszeri és megismételhetetlen rajz kontrasztot alkot az újság tömeges jellegével. Ha napilapokra rajzol, a művész unikátokat hoz létre, amely egy naptár karakterjegyeit veszi föl, zaz olyan naptárak jönnek létre újra meg újra, amelyek mindennapi kultúránk bejegyzései.

A palimpszeszt tovább alakul, papírból kerámia felületté lesz, azt firtatva, miféle rokonság képzelhető el a rajz és a mintázat között. Hogy lehet az egyedi kép elemeit alkalmazni a leggyakrabban használt tárgyaink egyikén, a tányéron. Vajon azáltal, hogy egy sorozat-gyártott tárgyon jelenik meg egy egyedi kép rajzi eleme, a vizuális jelenség mintázattá válik, pusztán azáltal, hogy a tárgy hat rá? Ehetünk mi ebből a tányérból, amely egy művész egyedi alkotása, s nyitott az alkotó kéz érintése iránt?