A FISE állásfoglalása a Design Terminál jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban

A FISE állásfoglalása a Design Terminál jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban

A FISE ezúton fejezi ki egyet nem értését a Design Terminál jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban. A tervezett intézkedést a magyar kortárs kultúra szempontjából károsnak tartja, az ezáltal okozott oktatási, gazdasági kárt nagyon jelentősnek ítéli meg. A magyar kulturális intézményrendszer indokolatlan leépítésének újabb és újabb áldozatai nemcsak a magyar kortárs kultúra számára járnak ártalmas következményekkel, hanem Magyarország nemzetközi gazdasági és szakmai kapcsolatai számára is károsak.

A Design Terminál működését nem megszüntetni, hanem fejleszteni lenne érdemes. Elődje, az évtizedeken át sikeresen működő Design Center a magyar design hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerében jelentős szerepet töltött be, amelyet az átalakulás után is megtartottak. Az „Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” díj, illetve az UNESCO által Budapestnek megítélt „Design Városa” cím csak kettő a rangos elismerések között.

Minden kitüntetésnél fontosabb azonban a kreatív művészet, alkotó-tevékenység, képzés és intézményrendszer hatása a gazdaságra - amit fejleszteni, szélesíteni szükséges, nem elsorvasztani. Szerte a világon a design a gazdaság motorja. Magyarország bővelkedik alkotó elmékben, a design elismert szakemberei között nagyon sok a magyar tervező. Ők a szakmát itthon tanulták meg magas szinten, a hazai intézményrendszer segítségével váltak nemzetközi rangú alkotókká. Munkásságuk nagyon fontos gazdasági és kapcsolati tőkét jelent hazánknak. A kortárs kultúra színvonalától függ nemzeti értékeink további gyarapodása, mint ahogy a nemzeti vagyont is leginkább a gondolkodó, alkotó elmék, szakmai közösségek és intézmények biztosítják.

A FISE határozottan kijelenti, hogy a magyar kulturális intézményrendszer nélkülözhetetlen része kell, hogy legyen a design fejlesztését, támogatását, szervezését és prezentációját magas szakmai színvonalon művelni képes szervezet. A Design Terminál megszüntetését elhibázott és káros döntésnek tartja, ehelyett az intézmény támogatását, bővítését, szakmai erősítését tartja kívánatosnak és sürgetőnek.